Concert 26 april 2016  |  Raymond Honing, fluit & Ere Lievonen, Fokker-orgel

Fokker-orgelconcert | 26-04-2015 - 11.00 uur | Kleine Zaal - Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam

Hilbert's Hotel

Deze ochtend zal de bijzondere en langverwachte première van Hilbert's Hotel van de Nederlandse componiste Rozalie Hirs plaatsvinden, een spectraal werk waarbij het 31-toonsorgel wordt aangestuurd door laptop. Dit betekent overigens allerminst dat er geen uitvoerende musici tijdens dit concert hun opwachting zullen maken. Gastmusicus Raymond Honing (fluit/traverso) en vaste Fokker-organist Ere Lievonen zullen een markant 18de eeuws werk van Charles Delusse spelen om verderop in het programma samen Reflexions Sonores van de Nederlandse componist Henri Carf (1899-1984) uit te voeren; een werk dat hij in 1980 voor fluit en 31-toonsorgel componeerde. Aanvullend zal Ere Lievonen een beproefd stuk gebaseerd op Mozarabische muziek voor Fokker-orgel van Miranda Driessen ten gehore brengen. En verderop in het programma een nieuw 31-toonswerk van de Franse componist Charles van Hemelryck (1981) en een niet eerder uitgevoerde compositie van de Rotterdamse violist, componist en bovenal microtonaal denker Leo de Vries (1924) met fluit. Als opmaat naar Koningsdag, dat 's avonds wellicht al zal starten, staat op het programma de 7 variaties over "Willem van Nassau" KV 25 (1766) van Wolfgang Amadeus Mozart, uiteraard gespeeld in middentoonstemming.

Kaarten kunt u reserveren bij het Muziekgebouw aan 't IJ.

 

www.muziekgebouw.nl/agenda/3561/_   >>>
Zondag 26 april 2015, 11.00 uur | Kleine Zaal, Muziekgebouw aan 't IJ
Prijzen: € 12,50 Normaal | € 10,00 Stadspas | € 10,00 CJP
www.muziekgebouw.nl | www.huygens-fokker.org

 

 

Musici

Raymond Honing, fluit/traverso

Ere Lievonen, Fokker-orgel

 

 

Programma

Miranda Driessen (1969) - Canticum trium puerorum (transcr. 11e-eeuws Mozarabisch gezang, 2013)
voor Fokker-orgel

 

Charles Delusse (ca.1720-ca.1774) - Air à la grecque
voor fluit en orgel

 

Charles van Hemelryck (1981) - Lamentations (2014) première

voor Fokker-orgel

 

Rozalie Hirs (1965) - Hilbert's Hotel (2015) première
voor Fokker-orgel aangestuurd door laptop & electronics

 

Leo de Vries (1924) - Duetto I (1997) première
voor fluit en Fokker-orgel

 

Henri Carf (Henk van Kempen) (1899-1984) - Reflexions sonores (1977) voor fluit & 31-toonsorgel
I. Entrée
II. Intermède
III. Inauguration

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - 7 variaties over "Willem van Nassau" KV 25 (1766)

_

 

Toelichting bij Hilbert's Hotel van Rozalie Hirs

Hilbert’s Hotel (2015), voor computer aangestuurd Fokker-orgel en elektronische klanken, ontleent zijn naam aan de Hilbertruimten, een verschijnsel uit de wiskunde, afgeleid van een generaliseerd concept van euclidische ruimte. In Hilbert’s Hotel gaat het personage Hilbert door verschillende meerdimensionale ruimten. Deze ruimten ontstaan als we verschillende boventoonreeksen met elkaar vergelijken en alleen de in beide verzamelingen voorkomende boventonen tot klinken brengen. Zo
wandelen we als het ware met Hilbert door (of logeren tijdelijk in) de ontstane harmonische ruimten met elk een eigen identiteit (klank, afmeting, kleur).

De berekeningen werden uitgevoerd in OpenMusic, de klanksynthese in SuperCollider. Het Fokker-orgel wordt aangestuurd met behulp van Protools.

Voor het schrijven van dit werk ontving de componist een werkbeurs van het Fonds Podiumkunsten. Met hartelijke dank aan Casper Schipper voor assistentie bij de klanksynthese.


Sponsors

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door:
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Het Prins Bernhard Cultuurfonds (Petronella Andriessen Fonds), Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost, Dr. Hofstee Stichting, het SNS REAAL Fonds (renovatie Fokker-orgel), het Muziekgebouw aan 't IJ en Stichting Huygens-Fokker. Bekijk onze sponsors