Donateurs

Word donateur!

Steun ons en help onze bijzondere muzikale activiteiten voort te zetten! Om de concerten en het onderhoud van het Fokker-orgel en andere microtonale instrumenten van Stichting Huygens-Fokker te bekostigen maken wij graag gebruik van donateurs. Wanneer de activiteiten van Stichting Huygens-Fokker u aanspreken kunt u ons ondersteunen door donateur te worden. Als donateur krijgt u dan:

  • een geadopteerde orgelpijp met certificaat; hoe groter het bedrag hoe groter de orgelpijp!
  • de bespeling van uw geadopteerde Fokker-orgelpijp door uzelf, met hulp van een H-F medewerker.
  • de digitale nieuwsbrief van de Stichting toegezonden, met daarin o.a. aankondigingen van concerten.
  • het ontvangen van updates over onlangs verschenen muziekvideo's van H-F, indien gewenst.
  • de 'Thirty-One journal' van de stichting met artikelen over microtonale muziek per e-mail toegestuurd.
  • het plezierige gevoel dat u de microtonale muziek en het behoud van het Fokker-orgel ondersteunt.
  • de toetreding tot Stichting Vrienden van Stichting Huygens-Fokker als vriend. (premium donateur)
  • een gratis activiteit voor donateurs zoals een presentatie of Fokker-orgelconcert. (premium donateur)
  • indien gewenst, een gereserveerde plaats op de eerste rij bij Fokker-orgelconcerten. (premium don.)
  • een speciale uitvoering op een geadopteerde rij orgelpijpen door de vaste organist. (supra donateur)

U kunt zich als donateur aanmelden door overmaking van één van de onderstaande bedragen naar ING rekeningnummer NL23 INGB 0002405012, ten name van Stichting Huygens-Fokker te Amsterdam, onder vermelding van "donateursbijdrage". Meld u zich dan tevens aan als donateur via ons e-mailadres: info@huygens-fokker.org, of bel met telefoonnummer +31 6 31 37 97 04 voor meer informatie.Adoptie Fokker-orgelpijp

Het adoptiebeleid van Stichting Huygens-Fokker om Fokker-orgelpijpen te adopteren is als volgt. U krijgt bij het adopteren van een enkele orgelpijp een doorgroeimogelijkheid naar premium donateur, waarbij u na een bepaald aantal jaren donateursschap gratis een extra voor- of achterliggende orgelpijp adopteert.*) Deze wordt reeds vanaf het begin van uw donateursschap voor u gereserveerd.
U kunt er ook voor kiezen om direct premium donateur te worden door de adoptie van een orgelpijp voor meerdere jaren vast te leggen (u krijgt direct een concert cadeau!) óf door een rij orgelpijpen, een heel orgelregister (de quintadena) of andere grote onderdelen van het Fokker-orgel te adopteren (voor ultra-premium donateur). Lees hieronder over de verschillende mogelijkheden om onze stichting te steunen.

 

1) Word donateur (met doorgroeimogelijkheid naar premium donateur):

€ 31,-  U wordt donateur en krijgt de bovenstaande voordelen, zoals een adoptiecertificaat.
Hiermee adopteert u een kleine orgelpijp uit het orgelregister Roerfluit. Na 4 jaar wordt u 'premium donateur' en adopteert u de achterliggende orgelpijp uit het orgelregister Salicionaal er gratis bij.

€ 46,50  U wordt donateur en krijgt de bovenstaande voordelen, zoals een adoptiecertificaat.
Hiermee adopteert u een middelgrote orgelpijp uit het orgelregister Roerfluit. Na 3 jaar wordt u
'premium donateur' en adopteert u de achterliggende orgelpijp uit het register Salicionaal er gratis bij.

€ 62,-  U wordt donateur en krijgt de bovenstaande voordelen, zoals een adoptiecertificaat.
Hiermee adopteert u een grote orgelpijp uit het register Roerfluit. Na 2 jaar wordt u 'premium donateur' en adopteert u de achterliggende orgelpijp uit het orgelregister Prestant er gratis bij. Eén jaar daarna wordt u 'premium donateur' en adopteert u zelfs een derde orgelpijp uit het orgelregister Salicionaal.

€ 93,-  U wordt donateur en krijgt de bovenstaande voordelen, zoals een adoptiecertificaat.

U adopteert u de grootste orgelpijp uit het register Roerfluit. Na 1 jaar wordt u 'premium donateur' en adopteert u de achterliggende orgelpijp uit het orgelregister Prestant er gratis bij. Eén jaar daarna wordt u 'premium donateur' en adopteert u zelfs een derde orgelpijp uit het orgelregister Salicionaal.

€ 124,-  U wordt donateur en krijgt de bovenstaande voordelen, zoals een adoptiecertificaat.
Hiermee adopteert u een zeer grote orgelpijp uit het orgelregister Subbas. Na 1 jaar wordt u 'premium donateur' en adopteert u de achterliggende orgelpijp uit hetzelfde orgelregister er gratis bij.

€ 155,-  U wordt donateur en krijgt de bovenstaande voordelen, zoals een adoptiecertificaat.
Hiermee adopteert u een zeer grote orgelpijp uit het orgelregister Subbas. Na 1 jaar wordt u 'premium donateur' en adopteert u de twee voorliggende orgelpijpen uit hetzelfde orgelregister er gratis bij.

€ 186,-  U wordt donateur en krijgt de bovenstaande voordelen, zoals een adoptiecertificaat.
Hiermee adopteert u de grootste en laagste orgelpijp uit het orgelregister Subbas. Na 2 jaar wordt u 'premium donateur' en adopteert u twee voorliggende orgelpijpen uit hetzelfde orgelregister er gratis bij.

 

2) Word direct premium donateur:

€ 155,- (5 x 31 euro)  U wordt direct premium donateur en adopteert de eerste rij van acht orgelpijpen uit het orgelregister Roerfluit van de kleinste categorie. Tevens adopteert u direct de achterliggende orgelpijpen uit het orgelregister Salicionaal er gratis bij. U mag jaarlijks gratis een concert naar keuze bezoeken. Als premium donateur krijgt u uiteraard ook een adoptiecerificaat en alle andere voordelen.

€ 155,- (5 x 31 euro)  U wordt direct premium donateur en adopteert de eerste drie orgelpijpen uit het register Roerfluit van de op één na grootste categorie. Tevens adopteert u direct de achterliggende orgelpijpen uit de registers Prestant en Salicionaal er gratis bij. U mag jaarlijks gratis een concert bezoeken. Als premium donateur krijgt u uiteraard ook een adoptiecerificaat en alle andere voordelen.

€ 186,- (6 x 31 euro)  U wordt direct premium donateur en adopteert de eerste rij van zes orgelpijpen uit het register Roerfluit van de middelgrote categorie. Tevens adopteert u direct de achterliggende orgelpijpen uit het orgelregister Salicionaal er gratis bij. Verder mag u jaarlijks een concert (voor twee personen) bezoeken. Als premium donateur krijgt u ook een adoptiecerificaat en alle andere voordelen.

€ 217,- (7 x 31 euro)  U wordt direct premium donateur en adopteert een rij van vier orgelpijpen uit het orgelregister Roerfluit van de grootste categorie. Tevens adopteert u direct de achterliggende orgelpijpen uit het registers Prestant en Salicionaal er gratis bij. U mag jaarlijks een concert (voor twee personen) bezoeken. Als premium donateur krijgt u ook een adoptiecerificaat en alle andere voordelen.

 

3) Word supra donateur:

€ 403,- (13 x 31 euro)  U wordt supra donateur en adopteert de gehele windmachine én u geniet van het zachtjes zoemende geluid dat te horen is tijdens iedere bespeling van het Fokker-orgel. U mag jaarlijks (voor twee personen) twee concerten naar keuze bezoeken. Als supra donateur krijgt u uiteraard ook een adoptiecerificaat met daarin getekend de windmachine en alle andere voordelen.

€ 589,- (19 x 31 euro)  U wordt supra donateur en adopteert een volledige rij orgelpijpen (31 stuks), namelijk Prestant met de omvang gi1-g2. Tevens zal de organist hier speciaal voor u een improvisatie op spelen. U mag jaarlijks gratis (voor één tot drie personen) twee concerten naar keuze bezoeken. Als supra donateur krijgt u uiteraard een adoptiecerificaat en alle andere voordelen.

€ 744,- (24 x 31 euro)  U wordt supra donateur en adopteert een volledige rij orgelpijpen (31 stuks), namelijk Salicionaal met de omvang gi1-g2. De organist zal hier speciaal voor u een improvisatie op spelen. U mag jaarlijks gratis (voor één tot vier personen) twee concerten naar keuze bezoeken. Tevens krijgt u als supra donateur uiteraard een adoptiecerificaat en alle andere voordelen.

€ 961,- (31 x 31 euro)  U wordt supra donateur en adopteert een dubbele (2x31 stuks) en volledige rij orgelpijpen, namelijk Prestant en Salicionaal met de omvang gi2-g3. Tevens zal de organist hier speciaal voor u een improvisatie op spelen, verdeeld over twee manualen. U mag jaarlijks gratis drie concerten (voor één tot drie personen) of twee concerten (voor 5 personen) naar keuze bezoeken. Tevens krijgt u als supra donateur uiteraard een adoptiecerificaat en alle andere voordelen.

 

4) Word sponsor:

€ 1023,- (33 x 31 euro)  U wordt sponsor en adopteert een volledige rij orgelpijpen van het subbas pedaal met de omvang ci-f. De organist zal deze bastonen speciaal voor u spelen door een bondige pedaal-improvisatie uit te voeren. Daarnaast mag u jaarlijks gratis drie concerten (voor één tot vier personen) of twee concerten (voor 6 personen) naar keuze bezoeken. Tevens krijgt u als sponsor uiteraard ook een adoptiecerificaat en extra voordelen (in overleg), zoals de mogelijkheid van naamsvermelding als sponsor op onze website en in andere publiciteitsuitingen.

€ 1116,- (36 x 31 euro)  U wordt sponsor en adopteert een volledige rij orgelpijpen van het gedekt pedaal met de omvang Fi-f. De organist zal deze bastonen voor speciaal u spelen door een bondige pedaal-improvisatie uit te voeren. Daarnaast mag u jaarlijks gratis vier concerten (voor één tot drie personen) of drie concerten (voor 5 personen) naar keuze bezoeken. Tevens krijgt u als sponsor uiteraard ook een adoptiecerificaat en extra voordelen (in overleg), zoals de mogelijkheid van naamsvermelding als sponsor op onze website en in andere publiciteitsuitingen.

€ 1271,- (41 x 31 euro)  U wordt sponsor en adopteert het gehele Quintadena register (niet zichtbaar op de tekening) van het Fokker-orgel. Tevens zal de organist op de Quintadena speciaal voor u 'Larghetto' van componist Hans Kox spelen. Daarnaast mag u jaarlijks gratis vijf concerten (voor één tot vier personen) of vier concerten (voor 5 personen) naar keuze bezoeken. Tevens krijgt u als sponsor uiteraard ook een adoptiecerificaat en extra voordelen (in overleg), zoals naamsvermelding als sponsor op onze website en in andere publiciteitsuitingen.

€ 1922,- (62 x 31 euro)  U wordt sponsor en adopteert de gehele speeltafel van het Fokker-orgel. Tevens zal de organist speciaal voor u delen uit de 'Suite van Kleine Klankstukken' van componist Henk Badings spelen. Daarnaast mag u jaarlijks alle zes Fokker-orgel concerten (voor één tot vijf personen) gratis bezoeken (of in overleg enkele concerten met meer personen). Tevens krijgt u als sponsor uiteraard ook een adoptiecerificaat en extra voordelen (in overleg), zoals naamsvermelding als sponsor op onze website en in andere publiciteitsuitingen.

 

*) Uw donateursschap wordt verlengd wanneer u jaarlijks het door u geselecteerde bedrag doneert.

    Lees hier meer over de voorwaarden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

    Stuur voor reserveringen van gratis concerten een e-mail naar: donateurs@huygens-fokker.org

 

ANBI-status Stichting Huygens-Fokker

Stichting Huygens-Fokker is aangemerkt als goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Als donateur zijn uw giften aan Stichting Huygens-Fokker daardoor fiscaal aftrekbaar. Dit houdt in dat u als donateur/sponsor fiscaal gunstig kunt geven en u uw gift in principe van de inkomstenbelasting kunt aftrekken. Hierdoor doneert u aan Stichting Huygens-Fokker meer dan dat het u netto kost. Tevens hoeft Stichting Huygens-Fokker geen schenkbelasting (en geen erfbelasting) te betalen over uw gift. Als donateur kunt u Stichting Huygens-Fokker structureel steunen en kunt u profiteren van de fiscale voordelen van de Geefwet. Met de Geefwet wil de overheid het geven aan cultuur stimuleren. In de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen periodieke en eenmalige schenkingen. Door de zogenaamde 'multiplier' is het bovendien mogelijk om een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting. Omdat bij de eenmalige gift een drempel geldt van 1% is het nog aantrekkelijker om te kiezen voor een periodieke schenking.
Periodieke schenkingen zijn geheel aftrekbaar. Hiervoor gelden geen drempels en maximumbedragen. Door de multiplier kunt u 5 jaar lang een extra bedrag tot maximaal € 1.250 in aftrek brengen in de inkomstenbelasting. Eenmalige schenkingen zijn beperkt aftrekbaar. Dat deel van de totale giften dat op jaarbasis hoger is dan 1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. Door de multiplier kunt u een extra aftrek van 25% claimen van het bedrag dat u daadwerkelijk geschonken heeft, tot een maximum van € 5000 (extra aftrek: € 1250). Meer

 

Stichting Vrienden van de St. Huygens-Fokker

Om de belangen van donateurs beter te kunnen behartigen is begin jaren '70 besloten de Stichting Vrienden van de Stichting Huygens-Fokker op te richten. Deze stichting had onder meer als doel om donateurs meer bij de activiteiten van de Stichting Huygens-Fokker te betrekken. Door premium donateur te worden treedt u als vriend automatisch toe tot de stichting, met de nodige voordelen.     .