Toonschalen

Modi en temperaturen

Toonschalen-archief

De toonschalen in dit grote archief staan in leesbare tekstbestanden, een per bestand, en zijn tevens te gebruiken met het computerprogramma Scala. Alle mogelijke soorten toonschalen zijn aanwezig: historische temperaturen van toetsinstrumenten, reine stemmingen, toonschalen gebuikt in hedendaagse composities, moderne temperaturen, niet-westerse toonschalen, stemmingen uit de oudheid, enz. Ze werden hoofdzakelijk verzameld door John H. Chalmers en Manuel Op de Coul.

Het bestandsformaat is als volgt: de eerste regel bevat een korte beschrijving. De tweede regel bevat het aantal tonen. Daarna komen de toonhoogten, een per regel, geschreven als breuk ofwel als cents-waarde. Regels beginnend met een uitroepteken worden genegeerd. Voor een volledige beschrijving zie: Scala scale file format.

Versie 92, mei 2024

De bestanden zijn gezipped als Windows tekstbestanden. Unzip ze met Scala via "Import scales.zip" in het bestandsmenu.
Gebruikers van MacOS X, Linux en Unix: als u dit niet met Scala doet moet u ze unzippen met de -a (autoconvert) optie. Klik met de rechtermuisknop op de link en sla hem op in de user- of home-directory. Start een xterm (Terminal.app), navigeer met cd indien u het elders heeft opgeslagen en type dan:

unzip -aa scales.zip

N.B. Indien de bestanden op een andere manier worden ge-unzipt op een Mac of Linuxcomputer, dan kunnen ze niet worden geopend! Dus niet dubbelklikken op de zipfile en er van uitgaan dat het werkt!

Door de toonschalen bladeren en zoeken kan ook online in Andrew Aaron Hunts ScalaVista Online Scale Archive.