Concert 17 april 2011  |  Ere Lievonen, Fokker-orgel

Concert Fokker-orgel | 17-04-2011, 11.00 uur | BAM Zaal - Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam

31-toonsmuziek boven 't IJ

Organist Ere Lievonen brengt dit concert hoog boven ’t IJ spannende en begoochelende 31-toons muziek ten gehore. Naast het feit dat er op het Fokker-orgel gloednieuw werk zal klinken, waaronder een compositie van Wim de Ruiter en James Hewitt, zal er onder andere oude muziek uitgevoerd worden van Johann Jacob Froberger. Deze muziek is in de middentoonstemming gecomponeerd, een stemming waarop het Fokker-orgel is gebaseerd en waarbij de halve tonen niet op gelijke afstand van elkaar staan. Mede hierdoor kunnen er zuivere tertsen en kleine septiemen tot klinken worden gebracht. De muziek van Bach zal tijdens dit concert een andere glans krijgen doordat zijn muziek oorspronkelijk voor de gelijkzwevende 12-toons-stemming gecomponeerd is. Op het programma staan verder twee eerder voor het Fokker-orgel gecompo-neerde werken, te weten een gouden oude van Hans Kox en een werk uit 2010 voor uitvoerder én laptop van Martin Lo-A-Njoe.

Kaarten kunt u reserveren bij het Muziekgebouw. De kaarten zijn inclusief een drankje na het concert in restaurant Star Ferry van het Muziekgebouw aan 't IJ.

 

www.muziekgebouw.nl/agenda/1562/  >>>

Zondag 17 april 2011, 11 uur | BAM Zaal, Muziekgebouw aan 't IJ

Prijzen: € 13,00 Normaal | € 10,50 Stadspas | € 10,50 CJP
www.muziekgebouw.nl | www.huygens-fokker.org

 

Uitvoerder

Ere Lievonen, Fokker-orgel

 

Programma

Martin Lo-A-Njoe (1969) - Toccata (2010)

Johann Jacob Froberger (1616-1667) - Ricercar VI in cis klein (uit "Libro secondo", 1649)

Hans Kox (1930) - Passacaglia en Koraal (1960)
           – Passacaglia (op een thema van prof. Fokker)
           – Koraal: ”Wachet auf!”

Christian Petzold (1677-1733) - Fuga in F groot (sopra BACH)

Wim de Ruiter (1943) - Together, voor 31-toonsorgel (2011, première)

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Kleines harmonisches Labyrinth (BWV 591)

James Hewitt (1983) - Chromatic Prelude and Fugue (2010, première)  

Over de premières:

Wim de Ruiter - Together, voor 31-toonsorgel, bespeeld door een organist en via Midi door de computer.

De compositie is tot stand gekomen met financiële steun van het Fonds voor de Podiumkunsten.

De titel van de compositie heeft te maken met de vorm ervan. Het werk bestaat enerzijds uit een  groep korte muziekelementen voor de computer. Deze elementen kunnen in een vrije volgorde worden uitgevoerd en ook elkaar overlappen of zelfs tegelijkertijd worden gespeeld.

Anderzijds is er voor de organist een aantal thema’s gecomponeerd die dienen als uitgangspunt voor improvisatie.

Deze twee basiselementen kunnen of door de organist geheel en al worden bestuurd, of samen met een tweede speler die de computer bediend. Uiteindelijk zullen de basiselementen elkaar moeten vinden in een samenhangend geheel. Vandaar de titel Together. De tijdsduur is circa 10 minuten.

 

  

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door: Het Fonds Podiumkunsten, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het SNS REAAL Fonds en het Muziekgebouw aan 't IJ. Bekijk onze sponsors